Amnestie voor de wijn

Deze keer gaat onze ‘kater van de maand’ naar de voltallige Belgische regering, die er in geslaagd is de accijns voor een fles wijn in amper acht maanden tijd met 20% aan te dikken. Van creativiteit gesproken!

In januari volgde immers reeds een eerste schijf van 12% - waar bier tussen haakjes toen aan ontsnapte - , in augustus komt daar nog eens 8% bij, nu voor alle types alcohol.

Dat alcoholhoudende dranken voor de overheid een melkkoe vormen, dat weten we al langer. Maar beseffen onze ‘beleidsvoerders’ wel dat ze zo niet alleen de prijs voor de eindconsument serieus opdrijven – want de kans is reëel dat de meeste handelaars  deze nieuwe verhoging linea recta zullen doorrekenen aan hun cliënteel – maar ook voor een tsunami van bureaucratie gaan zorgen? Voor de tweede maal dit jaar worden duizenden importeurs verplicht heel hun administratie aan te passen: hun in winkels geafficheerde prijzen, hun brochures, hun websites. Dat dit weer eens tienduizenden manuren zal kosten?

Alternatieve taks

De Belgische Federatie van Wijn en Gedistilleerd heeft overigens nog altijd klachten lopen bij het Grondwettelijke Hof en bij de Europese Commissie over de discriminerende behandeling van januari tussen ‘wijn’ en ‘bier’. Ze reageert dan ook terecht kwaad op deze nieuwe fiscal pijnprikkel:

 “Als gevolg van deze opeenvolgende accijnsverhogingen en van de concurrentievervalsing door een verschillende behandeling stevent onze sector onvermijdelijk af op een economische vertraging. De investeringen van verscheidene kmo's worden tegengewerkt en onze ondernemingen worden nog verder verzwakt in een al heel lastige conjunctuur.”

Wat ik vooral heel dubbelzinnig en schandalig vind, is een ander soort discriminatie: waarom wordt steeds alcohol aangepakt – onder het schijnargument dat men zo “de volksgezondheid” helpt – maar laten diezelfde regeringsleden de grootste rommel die in onze rekken ligt ongemoeid?

Mijn voorstel om het gat in de begroting meteen dicht te rijden en tegelijk onze sociale zekerheid in de toekomst met miljarden te ontlasten is nochtans eenvoudig: vervijfvoudig de taksen op alle snoep, chips en suikerhoudende frisdranken. Ga maar eens 10 minuten aan de kassa staan in om het even welke supermarkt. De helft van de wagentjes zit volgepropt met deze suiker- en zoutbommen. Ze kloppen de ‘verse groenten & fruit’ met lengten.

Kortom, Koning-in-spe Filip – pardon: Philippe -:  verleen als één van uw eerste daden op 21 juli accijns-amnestie voor de wijn en pleit voor een gezondheidstaks op snoep, borrelhapjes & cola’s.

Dan hef ik misschien ook mijn glas.

Frank Van der Auwera